Thỏa thuận sử dụng

Điều 1: Chấp thuận sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản của Thỏa Thuận Sử Dụng này trước khi trước truy nhập và sử dụng website www.vieclamjapan.com (gọi tắt là “Website VieclamJapan”).

VIỆC TRUY CẬP WEBSITE VIECLAMJAPAN ĐỒNG NGHĨA VỚI BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý TUÂN THEO MỌI ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG NÀY.

Đây là thỏa thuận sử dụng giữa người truy cập và chủ sở hữu Website VieclamJapan. Bản thỏa thuận này nói về các điều kiện và điều khoản ràng buộc người truy cập vào Website VieclamJapan phải chấp nhận khi muốn truy cập, sử dụng Website VieclamJapan.

Không truy nhập, sử dụng Website VieclamJapan dưới bất cứ hình thức nào, nếu bạn không đồng ý với bản Thỏa Thuận Sử Dụng này.

Công ty TNHH Ê SU HAI (Esuhai Co.) là chủ sở hữu và nhà điều hành của Website VieclamJapan. Trong văn bản này, Esuhai Co. còn được hiểu là “Công ty” hay “chúng tôi” hoặc là đại diện hợp pháp của Website VieclamJapan.

PHẠM VỊ ÁP DỤNG: Thỏa Thuận Sử Dụng này được ban hành nhằm phục vụ cho hoạt động giới thiệu việc làm không chỉ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà còn mở rộng ra các nước; trong đó đối tác chiến lược và lâu dài là các nhà tuyển dụng Nhật Bản. Chính vì vậy Thỏa Thuận Sử Dụng được xây dựng không chỉ phù hợp với pháp luật Việt Nam mà còn phù hợp với tinh thần của luật quốc tế.

Tuy nhiên do tính đa dạng và đặc thù ở pháp luật các nước, chúng tôi khuyến khích người truy cập từ các điểm ngoài lãnh thổ Việt Nam không nên xem xét tính pháp lý của Thỏa Thuận Sử Dụng này dưới góc độ pháp luật nước ngoài.

Thỏa Thuận Sử Dụng này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua Website www.vieclamjapan.com và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập theo cách thức khác (thông tin có được thông qua tổ chức ngày hội việc làm, khảo sát thị trường…). Ngoài ra Website VieclamJapan có thể chứa các liên kết đến các website mà chúng tôi không kiểm soát.

Điều 2: Dịch vụ của Website VieclamJapan

Nội dung của Website VieclamJapan
- Website VieclamJapan là trang website trên mạng internet, được thiết kế cho phép người sử dụng đăng tin tìm việc/tuyển dụng và/hoặc xem tin tìm việc/tuyển dụng từ những người sử dụng khác trong sự tương tác cho phép của Website và trong phạm vi gói dịch vụ sử dụng.
- Nội dung của Website VieclamJapan bao gồm nhưng không giới hạn: tên miền, logo, biểu tượng, tất cả các văn bản, thông tin, tin tức, ý kiến, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, tiếng động, video, sản phẩm nghệ thuật điện tử, các liên kết, các nội dung do Website VieclamJapan tự biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp, kết hợp thông tin từ các nguồn thu thập được) bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung đăng tải từ người sử dụng và dữ liệu khác.
- Nội dung của Website có thể được định dạng dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website của Website VieclamJapan mà người sử dụng có thể xem/truy cập được. Mức độ sử dụng và truy nhập này còn tùy thuộc vào hình thức truy nhập (có tài khoản hay vô danh) và gói dịch vụ sử dụng (miễn phí hay có tính phí).
- Nội dung của Website VieclamJapan là tài sản riêng của Esuahi Co. và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế. Bạn có thể đối mặt với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm bản quyền, thương hiệu từ việc sử dụng nội dung trang Website VieclamJapan nếu không được phép.
Cách sử dụng và các gói sản phẩm/ dịch vụ
- Chúng tôi khuyến nghị bạn đăng ký tạo lập một tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích, dịch vụ trên Website VieclamJapan. Việc đăng ký này đòi hỏi bạn phải cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân và địa chỉ email phục vụ cho việc liên lạc giữa bạn và Website VieclamJapan. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Quy Định Bảo Mật của Website VieclamJapan.
- Các dịch vụ và tiện ích của Website VieclamJapan được giới thiệu trong chuyên mục riêng. Bạn có thể lựa chọn và đặt mua dịch vụ tùy theo nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng: loại trừ những giao dịch đã được xác lập, Website VieclamJapan sẽ luôn giữ quyền thay đổi sản phẩm, dịch vụ, tiện ích, biểu giá, phương thức tính giá và các thay đổi khác theo từng thời điểm mà không phải thông báo trước cho người sử dụng, nếu thấy phù hợp.
Cách đặt mua dịch vụ và phương thức thanh toán
- Bạn có thể mua một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong mục Giới thiệu Dịch vụ của Website VieclamJapan thông qua đặt hàng trực tuyến bằng cách lập các Đơn đặt hàng hoặc liên hệ mua trực tiếp với nhân viên chúng tôi.
- Dịch vụ của Website VieclamJapan là dịch vụ trả trước hoặc trả sau bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng. Danh sách các loại thẻ tín dụng được chấp thuận sẽ được công bố trên Website VieclamJapan.
- Các Dịch vụ đặt mua sẽ được kích hoạt ngay sau khi Khách hàng thanh toán.
- Công ty sẽ xuất Hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi Khách hàng yêu cầu.

Điều 3: Đạo đức của người sử dụng và các hành vi bị cấm

  Bạn đồng ý chỉ truy cập và sử dụng Website VieclamJapan với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc phải biết và tuân thủ mọi điều luật, quy tắc, quy định gắn liền với việc sử dụng Website VieclamJapan. Khi truy cập và sử dụng Website VieclamJapan, bạn nhận thức một cách đầy đủ và cam kết KHÔNG THỰC HIỆN CÁC HÀNH VI BỊ CẤM sau đây:
 1. Lợi dụng trang Website VieclamJapan dưới bất kỳ hình thức nào, thực hiện các hành vi nhằm mục đích:
  1. Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhà nước Nhật Bản; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
  2. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
  3. Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
  4. Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;
 2. Các hành vi gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ và thông tin điện tử trên Website VieclamJapan.
 3. Hành vi đăng tải liên tục, hàng loạt bao gồm nhưng không giới hạn ở các dạng thông tin như tài khoản, hình ảnh, tin tức nhằm mục đích gây quá tải, cản trở hoạt động bình thường của hệ thống Website VieclamJapan.
 4. Hành vi hạn chế hoặc ngăn cản, gây trở ngại những hoạt động truy cập của người sử dụng khác;
 5. Các hành vi mạo nhận người, tổ chức khác như đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của người sử dụng khác trên Website VieclamJapan.
 6. Tạo ra và phát tán trên Website VieclamJapan các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi gây thiệt hại chi Website và tổ chức, cá nhân có liên quan.
 7. Hành vi lợi dụng thông tin từ Website hoặc giả mạo danh nghĩa của Website VieclamJapan để phát tán, gửi các chuỗi thư điện tử, thư rác nhằm mục đích trái với tiêu chí hoạt động, cung cấp dịch vụ của Website VieclamJapan;
 8. Sử dụng Website VieclamJapan cho các mục đích mang tính phi đạo đức, chống phá trật tự xã hội hoặc trái với quy định của pháp luật;

Điều 4: Khẳng định các quyền sở hữu trí tuệ

4.1.Nội dung do Website VieclamJapan giữ quyền sở hữu trí tuệ:

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên Website VieclamJapan bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sơ yếu lý lịch sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của Website VieclamJapan và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra sản phẩm phát sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung (toàn bộ hay từng phần), mặc dù bạn có thể:

 1. Tạo bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung;
 2. In bản sao của từng đoạn nội dung
 3. Tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung (toàn bộ hay từng phần) ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.
- Bất cứ bản sao nội dung cho phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ chứa nội dung.
- Bạn thừa nhận rằng Website VieclamJapan là chủ sở hữu của nội dung và rằng bạn không có bất kỳ Quyền sỡ hữu trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Các bản sao và việc sử dụng trái phép nào đối với bất kỳ nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật.
4.2 Đảm bảo Quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với nội dung do người sử dụng cung cấp:

Người sử dụng có trách nhiệm đảm bảo không xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của nội dung mà mình đăng tải, truyền hoặc gửi lên website trong 02 hình thức sau:

- Đưa thông tin của cá nhân người sử dụng;
- Đưa thông tin theo sự ủy quyền, đại diện, trích dẫn hoặc cho phép của chủ sở hữu. Mọi nội dung đưa ra với sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo những chú dẫn như: “Bản quyền thuộc về [tên của chủ sở hữu bản quyền] hoặc; được dùng theo ủy quyền”

Bằng việc đưa nội dung đó lên Website VieclamJapan, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng chủ sở hữu của nội dung đó (hoặc là bạn, hoặc người thứ ba) đã chấp thuận cho Website VieclamJapan quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền lâu dài, không thay đổi, không loại trừ hay, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo ra các sản phẩm phát sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó (toàn phần hay từng phần) khắp thế giới; và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ qua các phương tiện truyền thông. Bạn cũng cho phép Website VieclamJapan cấp phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện các quyền vừa đề cập ở trên với nội dung đó.

Ngoài ra bạn đồng ý cho phép người truy cập xem, lưu, mô phỏng lại những nội dung của bạn để sử dụng riêng.

Điều 5: Trách nhiệm pháp lý

5.1 Trường hợp truy cập vào các liên kết trong Website VieclamJapan
- Người sử dụng đòi hỏi phải hiểu rằng trong phạm vi sử dụng Website VieclamJapan, website có thể sẽ chứa những liên kết cho phép kết nối giữa Website VieclamJapan và các trang website khác (như quảng cáo sản phẩm/dịch vụ hoặc website giới thiệu của nhà tuyển dụng…). Nếu bạn chọn đường dẫn liên kết với các website này, bạn sẽ bước ra khỏi trang Website VieclamJapan và truy cập vào trang website theo liên kết bạn đã chọn. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như tính chất thông tin mà website đó cung cấp cho bạn cho dù website này có đường dẫn liên kết từ trang Website VieclamJapan. Và khi ấy, việc sử dụng website bạn phải tuân thủ các quy định, nội quy của trang website đó.
- Người sử dụng cần phải hiểu rằng thông tin đăng tải trên Website VieclamJapan chỉ nhằm thể hiện theo tiêu chí và mục đích phục vụ riêng cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên thứ ba bất kỳ nào trích dẫn, sử dụng thông tin được đăng tải từ website của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào khác.
5.2 Giá trị thông tin cung cấp trên Website VieclamJapan
- Bạn cần hiểu rằng thông tin đăng tải trên Website VieclamJapan là do cộng tác viên và người sử dụng tự nguyện chia sẻ, đăng tải và nó chỉ mang tính chất tham khảo. Website VieclamJapan không khuyến khích bạn xem những thông tin đó như là những tài liệu mang tính quy chuẩn, chính xác hoàn toàn.
- Website VieclamJapan không có khả năng, điều kiện, trách nhiệm phải điều tra, xác minh mức độ chính xác, đáng tin cậy của tất cả các thông tin thu thập được. Người sử dụng bằng nhận thức của mình, cần phải tự cân nhắc, xem xét nội dung và quyết định có sử dụng thông tin hay không. Chúng tôi khẳng định Website VieclamJapan không bị ràng buộc trách nhiệm đối với giá trị thông tin đăng tải và sẽ không bồi thường những thiệt hại bất kỳ phát sinh từ việc sử dụng thông tin.
5.3 Giới hạn trách nhiệm pháp lý cho Website VieclamJapan
- Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Website VieclamJapan không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc hành vi bất hợp pháp khác của người sử dụng bất kỳ. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ nội dung nào của Website VieclamJapan thì biện pháp duy nhất của bạn là thôi không sử dụng Website VieclamJapan nữa.
- Trong bất kỳ trường hợp nào, Website VieclamJapan và người/nhân viên của Website VieclamJapan không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến bản thỏa thuận này; cũng như mọi hành vi mà bạn hay người thứ ba bất kỳ thực hiện và chịu thiệt hại vì tin nội dung chứa trên Website VieclamJapan hay các website được liên kết với Website VieclamJapan.

Điều 6: Chấm dứt

  Việc chấm dứt sử dụng giữa bạn và Website VieclamJapan có thể diễn ra trong 03 trường hợp sau:
  1. Bạn có quyền đơn phương chấm dứt tài khoản hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến với Website VieclamJapan trong trường hợp bạn không đồng ý hay thỏa mãn đối với toàn bộ hay bất kỳ chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành vi thực tiễn của Website VieclamJapan hay mọi sự thay đối khác;
  2. Website VieclamJapan có thể chấm dứt tài khoản hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến với Website VieclamJapan trong trường hợp chúng tôi tin rằng việc tiếp tục truy cập của bạn là có hại hoặc có khả năng gây hại cho Website VieclamJapan và/hoặc người sử dụng khác.
  3. Với đặc quyền của mình, Website VieclamJapan có quyền đình chỉ sự hoạt động của chính bản thân nó và chấm dứt bản Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì mà không cần thông báo cho người sử dụng.
  Bạn thừa nhận hiểu rằng ngay cả trong các trường hợp chấm dứt nêu trên, bạn không còn được phép truy cập đến Website VieclamJapan nhưng điểu khoản về các giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong bản Thỏa thuận này vẫn còn giá trị.

Điều 7: Các vấn đề khác

Bản thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự thỏa thuận giữa Website VieclamJapan và người sử dụng, thay thế mọi thỏa thuận trước đây về chủ đề này.

Bạn cần hiểu rằng chủ sở hữu của Website VieclamJapan giữ quyền thay đổi các điều khoản của bản Thỏa thuận này vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước cho người sử dụng. Do đó, bạn được khuyến nghị nên thường xuyên vào trang thông tin để cập nhật những thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi này, bạn phải thôi truy cập tới Website VieclamJapan. Trường hợp bạn tiếp tục truy cập vào Website VieclamJapan sau khi đã có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi này.

Nếu bất cứ phần nào trong bản Thỏa thuận này bị vô hiệu hoặc không có căn cứ thực hiện sẽ được hiểu là không đương nhiên dẫn đến sự vô hiệu của các phần khác.